Raadgedicht, spelen met taal en poëzie

Gepubliceerd op: 25 augustus 2015 14:44

Vanaf 7 september 2015 gaat het poëzieproject Raadgedicht van start. Het project richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste klassen van het middelbaar onderwijs. Ook wordt via sociale media opgeroepen mee te spelen. Doel is het bevorderen van het lezen van kinderpoëzie. Dit gebeurt op een nieuwe en verfrissende manier.

Meedoen met het gratis dichtspel kan via de website raadgedicht.nl of met de gratis app voor iPhone, Android en Windows. Via de app worden pushberichten gestuurd wanneer er een gedicht of oplossing verschijnt.

 

Wat is een raadgedicht?

Een raadgedicht is een gedicht waarin één woord ontbreekt. Dit woord is afgedekt en alleen de dichter kent het woord. Kinderen worden uitgedaagd dit woord te raden. Elke maandag verschijnt er een nieuw gedicht. Elke vrijdag verschijnt de oplossing en een woordwolk, waarin te zien is welke woorden veel genoemd zijn. Raadgedicht loopt van 7 september tot 16 november 2015.
 
Spelenderwijs komen kinderen zo in contact met verschillende jeugddichters. De deelnemende dichters zijn: Iris Boter, Annie van Gansewinkel, Diet Groothuis, Hans Hagen, Marco Kunst, Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Corien Oranje, Jaap Robben, Edward van de Vendel en Rian Visser. Voor bibliotheken een mooie kans om de dichtbundels van deze schrijvers onder de aandacht te brengen of om poëzie op een eenvoudige manier binnen de Bibliotheek op school te stimuleren. Meedoen kan individueel en klassikaal, net wat bij de school past.

 

Doel

Raadgedicht is op verschillende scholen getest. Door het spelelement gaan de kinderen beter lezen en nadenken over de tekst en ze hebben plezier in het lezen van de gedichten. Welk woord kan er op de afgedekte plek staan? Ze worden zelf creativiteit met taal. Foute antwoorden zijn niet per se fout. Misschien is een ander woord wel mooier dan dat van de dichter? Voor de schrijvers is het spannend om te ervaren welke oplossingen de kinderen aandragen. Ze zullen hierop reageren en via de website uitleggen waarom zij voor een bepaald woord kozen.
 
Meer informatie over Raadgedicht en lessuggesties zijn te vinden op de website.