Nederland Leest Junior!

Gepubliceerd op: 18 mei 2016 10:41

Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek centraal, maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat. Ook koos de Stichting CPNB voor een nieuwe educatieve component: een campagne voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar.

Boek 'De strijd om het Drakeneiland' centraal

Met een eigen boek en onder de noemer Nederland Leest Junior kunnen ook zij mee lezen én praten over het thema democratie. Thuis, in de bibliotheek en op school.

Centraal bij het thema democratie staat het spannende boek De Strijd om Drakeneiland van Lydia Rood. Deze titel is geschikt voor groep 7 en 8, maar is ook toegankelijk voor vmbo-1 en 2. We hopen dat zoveel mogelijk de Bibliotheek op school-scholen van deze campagne gebruik maken.

Voor beide groepen wordt lesmateriaal ontwikkeld dat aanhaakt bij de nieuwe interactieve elementen van Nederland Leest. In samenwerking met Kunst van Lezen/de Bibliotheek op school wordt in het lesmateriaal ook aandacht besteed aan de rol van de leesconsulent in het promoten en gebruiken van deze campagne binnen het jaarplan de Bibliotheek op school. Naast deze kerntitel verschijnt er een gevarieerde leeslijst die past bij het thema. Het (thuis) lezen van en met elkaar praten over het boek biedt vele kansen voor verdieping van het leesonderwijs binnen deze samenwerking.

Materialen bestellen voor 5 juni

De opzet blijft grotendeels gelijk; de bibliotheek krijgt de mogelijkheid om per klas een pakket boeken in te kopen. Deze pakketten kan de bibliotheek aanbieden  aan scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio. De bibliotheek bepaalt zelf aan welke klassen de schoolpakketten worden aangeboden.

Meer informatie wordt via de gebruikelijke kanalen van Stichting CPNB en de Bibliotheek op school verspreid. Bibliotheken bestellen deze pakketten samen met alle andere materialen voor Nederland Leest bij de Stichting CPNB. Elk pakket à € 18,50 bevat 32 exemplaren van De Strijd om Drakeneiland, een lesbrief en promotiemateriaal. De bestelperiode loopt van 18 mei tot 5 juni. Zij bepalen zelf of ze de kosten per pakket doorberekenen of cadeau doen.